रेमडेसिवीर इंजेक्शनसाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर नातेवाईकांचे ठिय्या आंदोलन सुरू

  • 3 years ago
रेमडेसिवीर इंजेक्शनसाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर नातेवाईकांचे ठिय्या आंदोलन सुरू

#Remedesivir #pune #Covid19India #lockdown

Recommended