Tawag ng Tanghalan: Claire Ann Yongco is the newest Tawag ng Tanghalan champion!

  • 8 years ago
Visayas contender Claire Ann Yongco is the newest Tawag ng Tanghalan champion!

Recommended