Tawag ng Tanghalan: Jaime Navarro is the newest champion

  • 8 years ago
Jaime Navarro is the newest Tawag ng Tanghalan champion.

Recommended