Tawag ng Tanghalan: Pauline Agupitan, newest Tawag ng Tanghalan champion

  • 8 years ago
Belter Sister of Batangas Pauline Agupitan is the newest Tawag ng Taghalan champion.

Recommended