Tawag ng Tanghalan: Violet Ocampo si the newest Tawag ng Tanghalan champion!
  • 8 years ago
Industrial Sing-gineer of Metro Manila Violet Ocampo is the newest Tawag ng Tanghalan champion.
Recommended