Tawag ng Tanghalan: Charles Jamison is the newest Tawag ng Tanghalan's champion!

  • 8 years ago
Mindanao contender Charles Jamison is now the new champion of Tawag ng Tanghalan.

Recommended