Tawag ng Tanghalan: Ethiel Baradi is the newest Tawag ng Tanghalan champion!

  • 8 years ago
Young Mama Diva of Pangasinan Ethiel baradi is the newest Tawag ng Tanghalan champion!

Recommended