"Bas bohut ho gaya, ab 8 tareekh ko khalq-e-khuda bolegi":Chairman PTI

  • 6 months ago
"Bas bohut ho gaya, ab 8 tareekh ko khalq-e-khuda bolegi":Chairman PTI

#chairmanpti #barristergohar #pti #breakingnews #arynews

Recommended