Higit P3 taas-presyo sa kada kilo ng LPG, ipinatupad ng mga kumpanya ng Langis; Dagdag-bawas sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo na bukas

  • 3 years ago
Higit P3 taas-presyo sa kada kilo ng LPG, ipinatupad ng mga kumpanya ng Langis; Dagdag-bawas sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo na bukas

Recommended