Ikalawang civilian mission sa West Phl Sea ng grupong ''Atin Ito'', naging matagumpay sa kabila ng tangkang panghaharang ng barko ng Chinese Navy

  • 22 days ago
Ikalawang civilian mission sa West Phl Sea ng grupong ''Atin Ito'', naging matagumpay sa kabila ng tangkang panghaharang ng barko ng Chinese Navy

Recommended