Sen. Committee Public Order and Dangerous Drugs, hindi pinayagan si suspended Rep. Teves na dumalo sa pagdinig ng virtual

10 months ago
Sen. Committee Public Order and Dangerous Drugs, hindi pinayagan si suspended Rep. Teves na dumalo sa pagdinig ng virtual

Recommended