Mother tongue subject plano nang alisin | Newsroom Ngayon

  • 2 years ago
Dapat nga bang alisin ang mother tongue bilang subject para sa ibang asignatura? Ano kaya ang magiging epekto nito sa mga batang mag-aaral?

Makakausap natin si Komisyon sa Wikang Filipino Chairman Arthur Casanova.


Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines

Recommended