DOLE: COVID-19 isa nang work-related disease l Newsroom Ngayon

  • 3 years ago
May makukubrang pera mula sa gobyerno ang mga manggagawang mahahawa ng COVID-19, na isa nang work-related disease. Makakasama natin si Stella Zipangan-Banawis, Executive Director ng Employees' Compensation Commission (ECC).


Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines

Recommended