Up Close: BPO at KM Ngayon Na party-lists | Newsroom Ngayon

  • 2 years ago
Mga grupong nagsusulong sa kapakanan ng BPO sector at mga manggagawa sa informal sector ang makakausap natin 'Up Close.'

Kasama natin sina Mike Cubos, first nominee ng BPO party-list at Attorney Doris Ramirez, second nominee ng KM Ngayon Na partylist.


Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines

Recommended