Up Close: Gabriela at Ako Babae party-lists | Newsroom Ngayon

  • 2 years ago
Mga grupong nagsusulong sa karapatan ng mga kababaihan ang makakausap natin 'Up Close.' Kasama natin si Babae Ako party-list first nominee Yumi Capalongan at si Representative Arlene Brosas, first nominee ng Gabriela party-list.


Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines

Recommended