kalahagahan ng senakulo sa panahon ngayon | Newsroom Ngayon

  • last year
Tinatayang umaabot sa isandaang kabataan ng parokya ang sumasali sa taunang Senakulo o pagsasadula ng sakripisyo ni Kristo kada taon.

Pero sa gitna ng pandemya, mahalaga pa nga ba ang gawaing ito sa mga kabataan at sa mga mananampalataya?

Pag-uusapan natin 'yan dito sa Serbisyo Ngayon kasama sina Kyla Oliveros at Melody Santos ng Parish Youth Ministry Quiapo at mga direktor ng Senakulo 2023.

Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines

Recommended