Mga karaniwang dahilan ng pagkakaroon ng heart disease | Newsroom Ngayon

  • last year
"A healthy heart is a happy heart!" Kaya dapat alagaan nating mabuti ang ating puso para makasama pa natin ng mahabang panahon ang ating mga mahal sa buhay.

At ngayong buwan ng pag-ibig, alamin natin ang mga karaniwang dahilan kung bakit tayo nakararanas ng sakit sa puso, at kung paano natin ito maiiwasan.

Makakausap natin ang cardiologist na si Doctor Raymund Baello.


Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines

Recommended