Ilang COVID-19 survivors, ramdam pa rin ang epekto ng COVID-19 sa katawan; Long COVID, kadalasang nagtatagal ng tatlo hanggang siyam na buwan ayon sa mga unang pag-aaral

  • 3 years ago
Ilang COVID-19 survivors, ramdam pa rin ang epekto ng COVID-19 sa katawan; Long COVID, kadalasang nagtatagal ng tatlo hanggang siyam na buwan ayon sa mga unang pag-aaral

Recommended