అంగన్‍వాడీలపై ఎస్మా ప్రయోగించిన AP Government | CM Jagan | Telugu Oneindia

  • 4 months ago
AP government has implemented ESMA on Anganwadis. Anganwadis have been banned from going on strike for six months.
అంగన్‍వాడీలపై ఏపీ ప్రభుత్వం ఎస్మా ప్రయోగించింది. అంగన్‍వాడీలపై ఆరు నెలల వరకు సమ్మె చేయకుండా నిషేధం విధించింది.

#Anganwadis
#ESMA
#strike
#APGovernment
#CMJagan
#ysjagan
#YCP
#APNews
#APPolitics
#LatestNews
#Teluguoneindia
#Oneindiatelugu

~VR.238~CA.240~ED.232~HT.286~

Recommended