Amihan at easterlies, nakaaapekto pa rin sa bansa; Localized thunderstorms, asahan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa

  • 5 months ago
Amihan at easterlies, nakaaapekto pa rin sa bansa; Localized thunderstorms, asahan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa

Recommended