நாகார்ஜுன சாகர் அணையை ஆந்திரா ஆக்கிரமித்ததாக தெலுங்கானா கிருஷ்ணா நதி மேலாண்மை வாரியத்தில் புகார்

3 months ago
#Nagarjunasagardam #Andhratelanganadamclash #Damoccupiedbyandhra #Damoccupied
~PR.46~CA.254~ED.68~HT.74~

Recommended