ജി20 ഉച്ചകോടിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

6 months ago
Prime Minister Narendra Modi has suggested things to be followed by Union Ministers at the G20 Summit

Recommended