Makati-Taguig territorial row: Mga apektadong residente takot mawala ang mga benepisyo

6 months ago
Hindi lamang mga estudyante ng mga eskwelahang malilipat sa pamamahala ng Taguig ang nangangamba para sa kanilang mga benepisyo kundi pati ang ibang residente at nagnenegosyo.

Ang kanilang tanong, kaya bang ibigay ng lokal na pamahalaan ng Taguig ang mga benepisyong natatanggap nila mula sa Makati?

Narito ang ulat ni Kaithreen Cruz.

Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines

Recommended