DILG sa Taguig, Makati: Isaalang-alang ang mga apektadong residente | News Night

6 months ago
Mukhang tatagal pa ang tensyon sa pagitan ng mga pamahalaan ng Makati at Taguig ngayong inaakusahan ng Taguig ang Makati na gumagawa ng "delaying tactics" kaugnay sa paglilipat ng sampung barangay.

Humigit kumulang 30,000 mag-aaral ang apektado sa sigalot ng dalawang lungsod.

Ang buong detalye hatid ni EJ Gomez.

Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines

Recommended