Extension ng HPA, patuloy na makaaapekto sa Northern at Central Luzon; localized thunderstorms, magpapaulan sa NCR, nalalabing bahagi ng bansa

  • last year
Extension ng HPA, patuloy na makaaapekto sa Northern at Central Luzon; localized thunderstorms, magpapaulan sa NCR, nalalabing bahagi ng bansa

Recommended