Mga pag-ambon, asahan sa northern at Central Luzon; localized thunderstorms, magpapaulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa

  • last year
Mga pag-ambon, asahan sa northern at Central Luzon; localized thunderstorms, magpapaulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa

Recommended