Nagbabala ang mga eksperto hinggil sa Gray Zone Operations ng China sa WPS | News Night

  • last year
Gray zone operations — ito ang tawag ng mga eksperto sa stratehiya ng Tsina sa West Philippine Sea. Sa isang townhall discussion sa New World Hotel sa Makati, nagbabala ang mga eksperto hinggil sa pagsakop ng Tsina ng teritoryo sa pamamagitan ng non-military means.

Narito ang ulat ng ating senior correspondent David Santos.

Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines

Recommended