Mga eksperto, tutol sa pagpapalakas ng EDCA

  • last year
Sa pangakong paiigtingin pa ng Amerika ang seguridad ng Pilipinas, ano nga ba ang implikasyon nito sa relasyon ng bansa sa Tsina at sa US lalo pa ngayong umiiral ang tensyon sa West Philippine Sea?

Ang sagot ng mga eksperto sa report ni Currie Cator.


Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines

Recommended