Maynilad: Mawawalan ng tubig sa ilang lugar sa March 5-7 | News Night

  • last year
Higit kalahating milyong customer ng Maynilad ang mawawalan ng tubig dahil sa gagawing major repair ng water concessionaire.

Kung kailan ito ipapatupad, alamin sa ulat ni Currie Cator.

Recommended