Vaccination sa Davao City, ipinagpatuloy na; Fully vaccinated sa Davao City, higit 87% na ng target population

2 years ago
Vaccination sa Davao City, ipinagpatuloy na; Fully vaccinated sa Davao City, higit 87% na ng target population

Recommended