Mga nagka-COVID sa trabaho may cash aid | Newsroom Ngayon

  • 3 years ago
May pinansyal na ayuda ang gobyerno para sa mga manggagawa na nagka-COVID-19 sa trabaho. Pag-uusapan natin 'yan kasama si Stella Zipagan Banawis, Executive Director ng Employees' Compensation o ECC.


Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines

Recommended