High-risk areas at mga lugar na may Delta variant, bibigyang prayoridad sa distribusyon ng bagong dating na 1-M Sinovac doses

3 years ago
High-risk areas at mga lugar na may Delta variant, bibigyang prayoridad sa distribusyon ng bagong dating na 1-M Sinovac doses

Recommended