Contact Center ng Bayan ng CSC | Newsroom Ngayon

  • 3 years ago
Kayo ba'y may alam na katiwalian sa gobyerno? Maaari ninyo 'yang isumbong sa Contact Center ng Bayan ng Civil Service Commission (CSC). Pag-usapan natin 'yan kasama si Commissioner Aileen Lizada.


Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines

Recommended