Pamimigay ng Ivermectin ng ilang mambabatas sa Quezon City, iniimbestigahan ng FDA; PCP, inirekomendang ihinto muna ang prescription ng ivermectin para sa COVID-19
  • 3 years ago
Pamimigay ng Ivermectin ng ilang mambabatas sa Quezon City, iniimbestigahan ng FDA; PCP, inirekomendang ihinto muna ang prescription ng ivermectin para sa COVID-19
Recommended