Proseso ng gagawing pagbabakuna ng PGH vs COVID-19, ipinakita; PGH Spokesperson Dr. Jonas del Rosario na isang COVID-19 survivor, unang babakunahan

  • 3 years ago
Proseso ng gagawing pagbabakuna ng PGH vs COVID-19, ipinakita; PGH Spokesperson Dr. Jonas del Rosario na isang COVID-19 survivor, unang babakunahan

Recommended