Bawal ang Pasaway: Militarization sa West Phl Sea, ikinabahala ng isang maritime affairs expert

  • 6 years ago
Kamakailan, naging laman ng balita ang kaliwa't kanang militarization ng China sa kanilang reclaimed island sa West Philippine Sea. Nakababahala raw ito ayon kay Atty. Jay Batongbacal, Director ng UP Maritime Affairs. Bakit kaya?