వంగా గీత నిజస్వరూపం బయటపెట్టిన వర్మ | Pithapuram | Oneindia Telugu

  • last month
Pithapuram Svsn varma interview. Svsn varma analysis on Andhra Pradesh assembly election 2024
పిఠాపురంలో గెలిచేది ఎవరో తేల్చిచెప్పిన వర్మ

#andhrapradeshassemblyelection2024
#pawankalyanwinninginPithapuram
#andhrapradesh
#pithapuram
#svsnvarma
#tdp
#janasenaparty
#pawankalyan
#YSJagan
#VangaGeetha
#YSRCP
#APPolitics
#APNews

~HT.286~