Ano ang iba’t ibang ways para maiwasang ma-scam ng inaalok na trabaho abroad? | Facts Talk

  • 5 months ago
Alamin ang mga iba't ibang paraan at hakbang na maaaring gawin upang mapanatili ang iyong kaligtasan at siguraduhing lehitimo ang oportunidad na inaalok sa trabaho sa ibang bansa. Alamin sa video na ito!

Recommended