రూటే మార్చిన కేసిఆర్ ..! ఫార్మ్ హౌస్ కు వెళ్ళిపోయిన కేసీఆర్ | KCR Takes U turn | ABN Telugu

3 months ago
రూటే మార్చిన కేసిఆర్ ..! ఫార్మ్ హౌస్ కు వెళ్ళిపోయిన కేసీఆర్ | KCR Takes U turn | ABN Telugu#revanthreddy
#tcongress #tsresultslive #assemblyresults #abntelugu

Recommended