కొట్టుకుపోయిన గుండ్ల‌క‌మ్మ ప్రాజెక్టు గేటు..చేతులెత్తేసిన జ‌గ‌న్ స‌ర్కార్ |TDP Fires on AP Govt |ABN
  • 4 months ago
కొట్టుకుపోయిన గుండ్ల‌క‌మ్మ ప్రాజెక్టు గేటు..చేతులెత్తేసిన జ‌గ‌న్ స‌ర్కార్ |TDP Fires on AP Govt |ABN
#tdp #apgovt #gottipatiravikumar #abntelugu
Recommended