Paggamit sa Loss and Damage Fund, napagkasunduan sa COP28 sa Dubai
  • 4 months ago
Paggamit sa Loss and Damage Fund, napagkasunduan sa COP28 sa Dubai;

Mga bansang pinaka-naapektuhan ng climate change, posibleng makatanggap ng kompensasyon
Recommended