పుష్ప క్రెడిట్ మొత్తం Allu Arjun తీసుకున్నాడు.. Controversy గా Anasuya మాటలు.. | Telugu OneIndia

  • 7 months ago
Anasuya tweeted that there is no truth in what she is saying about Pushpa movie and someone has manipulated her comments | సోషల్‌ మీడియాలో అనసూయ చురుగ్గా ఉంటుంది. ఎందుకు మాట్లాడుతుంటుందో, దేన్నిగురించి మాట్లాడుతుంటుందో తెలియదుకానీ ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూనే ఉంటుంది..

#AnchorAnasuya
#AlluArjun
#PushpaMovie
#Pushpa2Movie
#AnasuyaTweet
#AnasuyaControversyWords
#Tollywood
~ED.232~PR.39~

Recommended