CDO Health Office, iginiit na walang kaso ng Nipah virus sa lungsod

5 months ago
CDO Health Office, iginiit na walang kaso ng Nipah virus sa lungsod;

DOH, nilinaw na hindi sintomas ng Nipah virus ang naranasan ng ilang estudyante sa CDO

Recommended