Mga hakbang ng gobyerno para maging tourism powerhouse ang Pilipinas

  • 10 months ago
Pilipinas bilang tourism powerhouse sa Asya 'yan ang target ng Tourism department sa ilalim ng Administrasyong Marcos.

Pero ang pang-engganyo sa mga turista na 'Love the Philippines' hindi puro pagmamahal ang natanggap dahil nabalot agad ng kontrobersya.

Pinandigan ito ng Tourism department.
Ano pa ang ibang mga hakbang nito para ibangon ang sektor ng turismo?

'Yan ang ibabalita ng aming correspondent na si Paige Javier sa kanyang special report.

Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines

Recommended