Foreign Minister ng Israel nasa Pilipinas upang palakasin ang ugnayan ng 2 bansa

8 months ago
Nasa Pilipinas ngayon ang Foreign Minister ng Israel upang mas palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa.

Alamin kung ano-anong mga sektor ang kanyang nais bigyang-diin sa report ni Tristan Nodalo.

Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines

Recommended