ಸೋತರೂ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯದ ಸಿ ಟಿ ರವಿ | CT Ravi | BJP
  • 11 months ago
ಇಳಿಯದ ಅಧಿಕಾರದ ಮದ, ಭ್ರಮೆ

#varthabharati #ctravi #bjp
Recommended