Iba't ibang ahensiya ng pamahalaan, nagtulong-tulong para paghandaan ang magiging epekto ng El Niño sa bansa

  • last year
Iba't ibang ahensiya ng pamahalaan, nagtulong-tulong para paghandaan ang magiging epekto ng El Niño sa bansa

Recommended