Performance at trust ratings nina Pang. Marcos Jr. at VP Sara Duterte, nananatiling mataas, ayon sa 'Tugon ng Masa' survey

10 months ago
Performance at trust ratings nina Pang. Marcos Jr. at VP Sara Duterte, nananatiling mataas, ayon sa 'Tugon ng Masa' survey

Recommended