ഇറാന്‍ സൌദി ബന്ധം നിരീക്ഷിച്ച് അമേരിക്ക; തിരിച്ചടിയല്ലെന്ന് വിശദീകരണം

  • last year

Recommended