Dating mga miyembro ng CPP-CPA na nagabalik-loob sa pamahalaan, nakatanggap ng livelihood settlement grant mula sa DSWD

last year
Dating mga miyembro ng CPP-CPA na nagabalik-loob sa pamahalaan, nakatanggap ng livelihood settlement grant mula sa DSWD

Recommended